SLUŽBE PORODIČNE MEDICINE

                                                                                                                   TIMOVI PORODIČNE MEDICINE
                                                                                                    CENTRALNI OBJEKAT JZU Dom zdravlja Gračanica

Povratak na naslovnu stranicu

Radno vrijeme: svaki radni dan od 07:00 - 19:00h    

 

Timovi porodične medicine u JZU DOM ZDRAVLJA Gračanica (CENTRALNI OBJEKAT) :

 

Radno vrijeme: svaki radni dan od 07:00 - 19:00h    

TIM PM       KONTAKT                            NOSIOC TIMA PO ZZO TK                                                 ZAMJENSKI LJEKAR (U odsustvu nosioca tima)

Tim 1      + 387 35 368 - 322  lok.322      Dr. Hodžić Sadel, doktor medicine                                           Tim 1 -    x
Tim 2      + 387 35 368 - 328  lok.328      Dr. Trumić Enida, doktor medicine*                                        Tim 2 -   x
Tim 3      + 387 35 369 - 204  lok.204      Dr. Murisa Ustavdić Šadić, spec.por.med                           Tim 3  -  x
Tim 4      + 387 35 368 - 327  lok.327      Dr. Jasmin Hadžić, spec.porodične medicine                    Tim 4  -   x
Tim 5      + 387 35 368 - 321  lok.321      Dr. Ifeta Salihbašić, spec.porodične medicine                   Tim 5  -   x
Tim 6      + 387 35 369 - 205  lok.205      Dr. Mersiha Mujić, doktor medicine*                                        Tim 6  -  x
Tim 7      + 387 35 368 - 320  lok.320      Dr. Edina Musić, spec.porodične medicine                        Tim 7  -   x
Tim 8      + 387 35 368 - 323  lok.323      Dr. Sadmir Hatunić, doktor medicine                                  Tim 8  -    x
Tim 18    + 387 35 368 - 318  lok.318      Dr. Edin Mujić, doktor medicine                                           Tim 18  -  x
Tim 19    + 387 35 369 - 217  lok.217      Dr. Abdulah Mešić, spec.porodične medicine                    Tim 19  - x
Tim 20    + 387 35 369 - 206  lok.206      Dr. Elma Nalbani Spahić, doktor medicine*                              Tim 20  - x
Tim 22    + 387 35 368 - 318  lok.318      Dr. Arnela Šakušić Mujić, spec.porodične medicine          Tim 22  - x

_____________________________________________________________________________________________________________________________

DRUGA SMJENA - PORODIČNA MEDICINA 

JZU Dom zdravlja Gračanica osigurala je mogućnost  liječenja građanima u drugoj smjeni
svaki radni dan od 15:00 - 19:00h (Zgrada SHMP - I Sprat)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

PODRUČNE AMBULANTE PORODIČNE MEDICINE

Radno vrijeme: svaki radni dan od 07:00 - 15:00h  

TIM PM    MJESNA ZAJEDNICA                KONTAKT                  NOSIOC TIMA PO ZZO TK                      ZAMJENSKI LJEKAR (U odsustvu nosioca tima)

TIM  9     - DOBOROVCI                    + 387 35 369 - 218          Dr. Damir Husejnović, spec.por.medicine                   Tim  9   - 
TIM 10    - DŽAKULE                         + 387 35 369 - 199           Dr. Terzić Damir, spec.por.medicine                        Tim 10  - x
TIM 11    - MIRIČINA                          + 387 35 369 - 213          Dr. Denisa Omerdić Mujić, spec.por.medicine        Tim 11   - x
TIM 12    - STJEPAN POLJE             + 387 35 369 - 214           Dr. Hodžić Emina, spec.por.medicine                     Tim 12   - 
TIM 13    - GORNJA ORAHOVICA    + 387 35 369 - 219            Dr. Rabija Avdagić, dr.medicine                                 Tim 13   - x
TIM 14    - LUKAVICA TIM I               + 387 35 369 - 215           Dr. Imamović Maida, dr.medicine                               Tim 14  -        
TIM 15    - LUKAVICA TIM II              + 387 95 369 - 215           Dr. Hodžić Lejla, dr.medicine                                     Tim 15  - x
TIM 16    - MALEŠIĆI                         + 387 35 369 - 198           Dr. Kapetančić Elma, dr.medicine                              Tim 16  - x
TIM 17    - DONJA ORAHOVICA       + 387 35 369 - 212           Dr. Anida Delimehić, dr.medicine                                Tim 17  - x
TIM 21    - SOKO                               + 387 35 369 - 197           Dr. Mehanović Mirza, dr.medicine                               Tim 21  -  
TIM 21a  - VRANOVIĆI                      + 387 35 369 - 196           Dr. Mehanović Mirza, dr.medicine                               Tim 21a -