SLUŽBE PORODIČNE MEDICINE

                                                                                                                   TIMOVI PORODIČNE MEDICINE
                                                                                                    CENTRALNI OBJEKAT JZU Dom zdravlja Gračanica

Povratak na naslovnu stranicu

Radno vrijeme: svaki radni dan od 07:00 - 15:30h    

 

Timovi porodične medicine u JZU DOM ZDRAVLJA Gračanica (CENTRALNI OBJEKAT) :

 

Radno vrijeme: svaki radni dan od 07:00 - 15:30h    

TIM PM       KONTAKT           LOK                            LJEKAR                                                

Tim 1      + 387 35 368 - 322  lok.322      Dr. Mirela Osmić, doktor medicine*                                        
Tim 2      + 387 35 368 - 328  lok.328      Dr. Mirza Mehanović, doktor medicine*                                       
Tim 3      + 387 35 369 - 204  lok.204      Dr. Murisa Ustavdić Šadić, spec.por.med                          
Tim 4      + 387 35 368 - 327  lok.327      Dr. Jasmina Grapkić Aličić, doktor medicine*        
Tim 5      + 387 35 368 - 321  lok.321      Dr. Sadel Hodžić, doktor medicine*                 
Tim 6      + 387 35 369 - 205  lok.205      Dr. Mersiha Mujić, doktor medicine*                                     
Tim 7      + 387 35 368 - 320  lok.320      Dr. Edina Musić, spec.porodične medicine                       
Tim 8      + 387 35 368 - 323  lok.323      Dr. Jasmina Dugić, doktor medicine*                                  
Tim 18    + 387 35 368 - 318  lok.318      Dr. Damir Terzić, spec.porodične medicine                                      
Tim 19    + 387 35 369 - 217  lok.217      Dr. Abdulah Mešić, spec.porodične medicine                  
Tim 20    + 387 35 369 - 206  lok.206      Dr. Anida Delimehić, doktor medicine*                              
Tim 22    + 387 35 368 - 318  lok.318      Dr. Melisa Beganović, doktor medicine*           

_____________________________________________________________________________________________________________________________

DRUGA SMJENA - PORODIČNA MEDICINA 

JZU Dom zdravlja Gračanica osigurala je mogućnost  liječenja građanima u drugoj smjeni
svaki radni dan od 10:30 - 19:00h.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

PODRUČNE AMBULANTE PORODIČNE MEDICINE

Radno vrijeme: svaki radni dan od 07:00 - 15:30h  

TIM PM    MJESNA ZAJEDNICA        KONTAKT    LOK                NOSIOC TIMA PO ZZO TK                      

TIM  9     - DOBOROVCI                    + 387 35 369 - 218          Dr. Damir Husejnović, spec.por.medicine                   
TIM 10    - DŽAKULE                         + 387 35 369 - 199          Dr. Jasmina Mehanović, dr.medicine                      
TIM 11    - MIRIČINA                          + 387 35 369 - 213          Dr. Denisa Omerdić Mujić, spec.por.medicine        
TIM 12    - STJEPAN POLJE             + 387 35 369 - 214          Dr. Hodžić Emina, spec.por.medicine                     
TIM 13    - GORNJA ORAHOVICA    + 387 35 369 - 219          Dr. Rabija Avdagić, dr.medicine                                 
TIM 14    - LUKAVICA TIM I               + 387 35 369 - 215          Dr. Ezaneta Merdanović, dr.medicine                              
TIM 15    - LUKAVICA TIM II              + 387 95 369 - 215          Dr. Ezaneta Merdanović, dr.medicine                                     
TIM 16    - MALEŠIĆI                         + 387 35 369 - 198          Dr. Kapetančić Elma, dr.medicine                              
TIM 17    - DONJA ORAHOVICA       + 387 35 369 - 212          Dr. Nihada Čerkezović, dr.medicine                               
TIM 21    - SOKO                               + 387 35 369 - 197          Dr. Alić Jasmin, dr.medicine                               
TIM 21a  - VRANOVIĆI                      + 387 35 369 - 196          Dr. Alić Jasmin, dr.medicine