SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNE SLUŽBE

Povratak na naslovnu stranicu

INTERNISTIČKA
 AMBULANTA  
(Specijalističko konsultativna djelatnost)

Prim dr. Sabrija Nukić, spec.interne medicine
Radno vrijeme: svaki radni dan od 07:00 - 15:00h
Kontakt telefon:  +387 35 368 - 341  lok.341

SLUŽBA ZA PNEUMOFTIZIOLOGIJU - (ATD - služba za plućne bolesti i tuberkulozu)

dr. Kurtović Amira, spec.pneumoftiziolog
Radno vrijeme: svaki radni dan 07:00 - 15:00h
Kontakt telefon: +387 35 368 - 326  Lok.326

CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE - (CMZ)

Prim dr. Hodžić Medin, spec.neuropsihijatar

Perović Sonja, dipl.psiholog
Fišić Edina, socijalni radnik
Radno vrijeme: svaki radni dan 07:00 - 15:00h
Kontakt telefon: +387 35 369 - 216  Lok.216

HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKA SLUŽBA - (HES)

dr. Mujić Mubidin, spec.epidemiolog

Radno vrijeme: svaki radni dan 07:00 - 15:00h
Kontakt telefon: +387 35 368 - 331  lok.331

 

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA - (Dispanzer za žene)

dr.sc. Dervišefendić Peljto Melika, spec.ginekologije i akušerstva
Prim dr. Latović Hajro, spec ginekologije i akušerstva
Radno vrijeme : svaki radni dan 07:00 - 15:00h
Kontakt telefon : +387 35 369 - 039  lok.239

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Šef službe: Avdić Hava. dipl.ing.medicinsko laboratorijske dijagnostike
Radno vrijeme: 07:00 - 15:00h
Kontakt telefon: +387 35 369 - 037  lok.237

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZUBA I USTA

Radno vrijeme: svaki radni dan 07:00 - 15:00h
Ambulanta 1   +387 35 369 - 038  lok.238
Ambulanta 2   +387 35 368 - 346  lok.346
Ambulanta 3   +387 35 368 - 347  lok.347

Ambulanta 4   +387 35 368 - 348  lok.348 (Oralni hirurg - dr.Dedić Muhamed)
(Specijalističko konsultativna djelatnost)


RTG DIJAGNOSTIKA  + KABINET ZA MAMOGRAFIJU

Radno vrijeme: svaki radni dan 07:00 - 15:00h

Radiolog: Alić dr.Alma, spec.radiolog
Ponedjeljak 10:00 - 15:00h, ostalim danima od14:00h - 15:00h, 
Kontakt telefon: +387 35 368 - 330  lok.330

SLUŽBA MEDICINE  RADA
(Specijalističko konsultativna djelatnost)


Radno vrijeme: svaki radni dan 07:00 - 15:00h
Kontakt: +387 35 368 - 306  lok.306

 

OFTALMOLOŠKA AMBULANTA - (Ambulanta za očne bolesti)
(Specijalističko konsultativna djelatnost)

Radno vrijeme : 
Kontakt telefon: +387 35 368 - 332  lok.332

ORL - otorinolaringologija - (UHO GRLO NOS)
(Specijalističko konsultativna djelatnost)

Prof.dr.med.sci Fuad Brkić
Narudžbe za pacijente na telefon: +387 35 368 - 342  
 

CENTAR  MEDICINSKE FIZIKALNE REHABILITACIJE  - (FIZIJATRIJA) 


Radno vrijeme: svaki radni dan 07:00 - 15:00h
Kontakt telefon: +387 35 369 - 040  lok.240

 

SLUŽBA ZA VAKCINACIJU

Radno vrijeme: svaki radni dan 07:00 - 15:00h

Kontakt telefon: +387 35 368 - 333  Lok.333

Obavezno ponijeti zdravstvenu  legitimaciju i karton vakcinacije.
Prije davanja vakcine izvršiti pregled djeteta kod pedijatra


SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PREDŠKOLSKE DJECE - (PEDIJATRIJA)

Dr. Mehanović Nihada, spec.pedijatar
Dr. Zelenturović Suad, spec.pedijatar
Dr. Topić Fazila, spec.pedijatar

Kontakt telefon: +387 35 369 - 036

SLUŽBA ZA DERMATOVENEROLOŠKE BOLESTI - (KOŽNA AMBULANTA) 
(Specijalističko konsultativna djelatnost)

Dr. Perović Operhal Senka, spec.dermatovenerolog
Kontakt telefon: +387 35 368 - 334