SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNE SLUŽBE

 

 INTERNISTIČKA AMBULANTA  

Prim dr. Sabrija Nukić, spec.interne medicine

Radno vrijeme: svaki radni dan od 07:00 - 15:30h
Kontakt telefon:  +387 35 368 - 341  lok.341


OFTALMOLOŠKA AMBULANTA - (Ambulanta za očne bolesti)

Oftalmolog: Terzić dr. Amina, spec. oftalmologije i optometrije
Kontakt telefon: +387 35 368 - 332  lok.332


SLUŽBA ZA DERMATOVENEROLOŠKE BOLESTI - (KOŽNA AMBULANTA) 

Dr. Perović Operhal Senka, spec.dermatovenerolog
Kontakt telefon: +387 35 368 – 334  lok.334


SLUŽBA MEDICINE  RADA


Dr. Šešlak Eldina, spec. medicine rada i sporta
Radno vrijeme: svaki radni dan 07:00 - 15:00h

Kontakt: +387 35 368 - 306  lok.306


ORL - otorinolaringologija - (UHO GRLO NOS)

primarius Spec. Dr. Hayan Georgos Bahnan
Narudžbe za pacijente na telefon: +387 35 368 - 342  ŠEF SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNIH SLUŽBI: Prim dr. Sabrija Nukić, spec.interne medicine