Vanjske ocjene devet timova porodične medicine DZ Gračanica

Vanjski ocjenjivač dms Dženita Hodžić i Nermina Salihbašić, glavna medicinska sestra u DZ Gračanica. 


Tim vanjskih ocjenjivačica i ocjenjivača koji su činili dr. Senaida Marina Babić, dms Dženita Hodžić, dr. Malik Vodopić i dr. Zlatko Šantić obavio je vanjsku ocjenu devet timova porodične medicine Doma zdravlja Gračanica u svrhu certifikacije.

“Naš dom zdravlja prva je ustanova ove vrste u BiH koja je akreditirana, i kultura kvaliteta je nešto što je naša svakodnevnica. Uvođenje sistema sigurnosti i certifikacija timova porodične medicine također su veoma bitni kao i kontinuirani rad na poboljšanju kvaliteta usluga za svakog našeg pacijenta”, kaže Nermina Salihbašić, glavna medicinska sestra u DZ Gračanica.  

Nakon završetka vanjskih ocjena izvještaje vanjskih ocjenjivača će pregledati i ocijeniti Komisija za certifikaciju i na osnovu pokazanih rezultata će dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koje donosi konačnu odluku.(source: Akaz.ba)

 

Kontakt

Adresa: 
ul. Mehmeda Ahmedbegovića br.50

75320 Gračanica Tuzlanski Kanton FBiH

Centrala: +387 35 369 - 209
  +387 35 369 - 210
   
FAX: +387 35 369 - 201
Direktor :  +387 35 369 - 210


Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove: 
+387 35 368 - 300

Pomoćnik direktora za medicinske poslove:
+387 35 368 - 301
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.