IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

 

Ivanišević (Luke) Katica

   02-11-'53 - 20-06-'90

Naimkadić (Husein) Ćamil

   01-12-'37 - 30-04-'14

Halilbegović (Saliha) Bisera

   01-04-'52 - 08-01-'70

Dejanović (Spasoja) Dušanka

   02-02-'52 - 31-12-'73

Letić (Muje) Mustafa

    01-01-'52 - 06-03-'86

Sinanović (Avde) Hanča

    01-10-'52 - 20-01-'77

Poturalić (Adema) Nesiba

    04-10-'53 - 10-04-'73

Bejtić (Asima) Asima

    01-10-'53 - 18-02-'84

Voloder (Rašida) Rasim

    19-01-'53 - 10-11-'75

Duraković (Ćamila) Emina

    15-01-'52 - 17-02-'91

Šerifović (Mursela) Sejdo

    15-01-'53 - 13-04-'90

Memić (Emina) Muharem

    01-04-'54 - 04-04-'83

Omičević (Mustafe) Emina

    19-03-'55 - 30-06-'80

Đulić (Ibrahima) Zijad

    19-01-'54 - 07-08-'80

Junuzović (Nurije) Ragib

    16-11-'55 - 03-06-'70

Alečković (Ćamila) Sulta

    01-11-'55 - 07-01-'81

Jovanović (Miloš) Olivera

    01-01-'56 - 31-08-'72

Gopo (Meise) Ago

    01-08-'57 - 18-05-'84

Nedeljković (Jove) Borivoje

    08-08-'57 - 06-02-'91

Mujakić (Smaje) Mesud

    13-11-'58 - 18-08-'81

Mujkanović (Muharem) Hasib

    01-05-'59 - 29-06-'90

Muhamedagić (Midhata) Dr Muhamed

    01-10-'62 - 21-09-'75

Svečenski (Julija) Velimir

    01-10-'62 - 01-01-'68

Džananović (Bege) Hasan

    01-12-'62 - 14-04-'90

Bogičević (Milana) Dr Momčilo

    16-12-'62 - 31-12-'66

Sijerčić (Asima) Avdo

    04-02-'63 - 19-12-'71

Dizdarević(Muhamed) Mustafa

    02-09-'63 - 11-03-'67

Bruić(Omera) Adem

    14-04-'64 - 06-02-'03

Bešlagić(Husejna) Nura

    21-06-'64 - 03-05-'73

Konjić (Hasana) Osman

    01-04-'65 - 31-05-'91

Planjar (Omera) Dr Zulfija

    01-12-'65 - 01-04-'89

Lika (Ibrahima) Dr Husein

    05-10-'66 - 08-06-'88

Mulabećirović (Mehmedalije) Dr Reuf

    06-10-'66 - 39-10-'92

Planjar(Silvestra) Dr Ante

    01-11-'66 - 14-04-'72

Hadžić (Osmana) Dr Refik

    01-12-'66 - 14-02-'96

Klokić (Ibre) Dr Abdulah

    01-05-'67 - 30-12-'00

Jahić (Ismeta) Mustafa

    05-08-'67 - 25-07-'88

Brkić (Hamida) Mehmed

04-04-'68 - 31-12-'98

Dizdarević (Muhameda) Mustafa

01-04-'68 - 19-05-'99

Terzić (Ismeta) Izeta

20-06-'68 - 02-04-'03

Zildžić (Huseina) Fehima

01-10-'68 - 20-03-'01

Žepić (Hasana) Zaim

07-05-'70 - 14-08-'74

Dervišefendić (Muhameda) Hikmet

12-10-'70 - 14-06-'96

Čampara (Bajre) Dr Omer

27-04-'71 - 15-09-'98

Pavlović (   ) Dr Dragoslav

08-11-'71 - 05-05-'92

Kerečki (Svetislava) Milenko

07-12-'71 - 17-09-'88

Todorović (Franje) Marija

29-02-'72 - 18-03-'06

Imširović(Hasima) Muhamed

01-05-'70 - 07-06-'83

Mujkanović (Uzejr) Memnuna

13-06-'73 - 23-10-'93

Nuhanović (Saliha) Kada

25-07-'74 - 31-07-'94

Perović (Novice) Dr Ratko

22-10-'74 - 26-03-'10

Jahić (Ibrahima) Džezbedara

03-03-'75 - 10-10-'08

Papo (Isidara) Dr Nada

21-07-'75 - 14-05-'77

Nuhanović (Nuhana) Muhamed

17-10-'73 - 23-06-'88

Jonić (Ismeta) Amira

26-04-'76 - 30-04-'91

Muriqi (Hazima) Dr Nevzeta

27-09-'76 - 21-12-'09

Smajlović (Smajla) Ibrahima

06-03-'80 - 24-06-'06

Spahić (Ibrahima) Ramiz

15-02-'80 - 03-02-'95

Hasinović (Hasana) Fadil

01-08-'84 - 01-01-'09

Turalić (Šehe) Dr Muhamed

09-07-'92 - 25-08-'06

Alić (Huseina) Amir

05-02-'96 - 27-02-'06

Vuković (Veske) Milica

11-06-'73 - 03-03-'06

Ljevica (Ajdina) Dr Sabit

01-10-'99 - 05-07-'0

SPISAK PENZIONERA
JZU DOM ZDRAVLJA GRAČANICA

Ahmetašević Nizama
Ahmetašević Tima
Brkić Lejla
Brkić Sajda
Busuladžić dr. Muhamed
Čajić Zineta
Devedžić Alema
Dizdarević Nisveta
Duraković Bahta
Džinić Fahrija
Gazibegović Idriz
Girotić Angelina
Grbić Rašid
Hadžić Mahmut
Hadžić Nedim
Hasinović Hava
Ibrahimović Mahmut
Ibraković Simuna
Ibraković Fatima
Junuzović Jusuf
Kahvedžić Nail
Kamarić Rešad
Kozarić Fuad
Kozarić Osman
Kozarić Mehmed
Kozarić Sabina
Kurtagić Marica
Kusturica Nura
Lika Hasija
Mašić Avdo
Mašić Gordana
Prim. dr.med Krvavac Sukrija, spec,ginekolog
Mulalić Kemija
Muderizović Muhamed
Mujić Hana
Mujić Hasan
Mujić Adem
Musić Bahra
Omerčić Rabija
Pavlović Sadija
Perović dr. Zlata
Salihbašić Ajiša
Sokolović Hazba
Sulejmanović Hanka
Šaković Memnuna
Trepanić Nura
Tihić Emir
Zildžić Izudin


  

 

Pitajte nas

Kontakt

Adresa: 
ul. Mehmeda Ahmedbegovića br.50

75320 Gračanica Tuzlanski Kanton FBiH

Centrala: +387 35 369 - 209
  +387 35 369 - 210
   
FAX: +387 35 369 - 201
Direktor :  +387 35 369 - 210


Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove: 
+387 35 368 - 300

Pomoćnik direktora za medicinske poslove:
+387 35 368 - 301
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.