O nama

Povratak na naslovnu stranicu

     


Dom Zdravlja u Gračanici je osnovan 14. maja 1953. godine od strane tadašnjeg Narodnog odbora gračaničkog sreza.

Tragovi postojanja zdravstva na ovom području dopiru dalje kroz historiju, što se zaključuje iz podataka da je prvi ljekar na rad u Gračanicu došao još davne 1895. godine, bio je to dr. Josip Katz, kada je otvorena i prva ambulanta u ovom gradu, tadašnjoj čaršiji.

U period između dva svjetska rata, žitelji gračaničkog sreza liječili su dr. Avdo Prohić prvi ljekar gračanlija i dr. Ivo Mrčić, koji su ostali u lijepoj uspomeni ovdašnjeg stanovništva, ne samo kao liječnici već i kao napredno orjentisani ljudi.

Neposredno po završetku Drugog svjetskog rata, zdravstvenu zaštitu stanovništvu ovog područija pružali su jedan ili povremeno dva ljekara i nekoliko priučenih bolničara, uz oskudna sredstva i opremu. Osam godina nakon završetka Drugog svjetskog rata, osnivanjem prve zdravstvene ustanove na gračaničkoj opštini sa 30 zaposlenih I samo dva ljekara počinje ubrzani razvoj zdravstvene djelatnosti na ovom području.

I pored poteškoća, kroz koje je ova djeltanost prolazila, u minimalnom period ostvareni su značajni rezultati u razvoju zdravtsva, prije svega u suzbijanju i potpunom iskorjenjivanju pojedinih zaraznih bolesti, u smanjenju smrtnosti, naročito djece, znatnom produženju životnog vijeka stanovništva i kadrovskom i materijalnom jačanju zdravstvene službe.

Prvi direktor Doma zdravlja u Gračanici bio je dr. Husein Šerifović, koji je na dužnost liječnika u Sresku zdravstvenu ambulantu (u nekim dokumentima spominje se i kao sreska bolnica) došao 13.2.1952. godine. Stručni ispit položio je 29.3.1952. godine, a dva dana kasnije imenovan za direktora Doma zdravlja.54 Do 1972. godine ova zdravstvena institucija promijenit će nekoliko direktora: dr. Vladislav Mlakar (od 1953. do kraja 1955), dr. Avdo Prohić (od kraja 1955. do kraja 1956.)55 , dr. Ibrahim Eminović (od kraja 1956. do 1958. godine)56 , dr. Momčilo Bogičević (od 1958. do 1966), dr. Ante Planjar (od 1966. do 1972). U «direktorskoj fotelji» najduže su se zadržali dr. Bogičević i dr. Planjar, koji imaju velike zasluge za dinamičan razvoj i konsolidaciju Doma zdravlja. Jedno vrijeme služio je kao očigledna ustanova tog tipa na području ex Jugoslavije. Kad su se poslovi i službe u Domu zdravlja razvile do određenog stepena, postavljani su i pomoćnici direktora koji nisu morali biti medicinske struke. Oni su pomagali direktorima u organizacionim poslovima i poslovima materijalnog obezbjeđenja. Kako su direktori morali obavljati i redovne poslove ljekara, njihovi pomoćnici su «nosili» gotovo sve rukovodilačke operativne poslove «firme». Prvi pomoćnik direktora u Domu zdravlja bio je Ferid Osmanbegović, zatim Muhamed Sokolović, Nesib Džaferović, Jakub Muftić, Ćamil Naimkadić, Milenko Katanić itd.

source: jzudzgracanica