• INFORMACIJE ZA PACIJENTE

Povratak na naslovnu stranu

INFORMACIJE ZA PACIJENTE:


Obavezuju se korisnici usluga da se pridržavaju propisanih higijensko-epidemioloških mjera

(održavanje propisane fizičke distance, nošenje zaštitne opreme-maski i rukavica, zabrana okupljanja
i td. kao i da poštuju dobijene termine za pružanje zdravstvenih usluga
 imajući u vidu zabranu okupljanja i prostorne kapacitete doma zdravlja)
.

 


CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE - CMZ


Tim Centra za mentalno zdravlje sa svim zdravstvenim profesionalcima i saradnicima dostupan je svom stanovništvu 
svaki radni dan u vremenu od 07:00 - 15:00h na broj 062/196-733, radi pružanja psihosocijalne podrške i očuvanja mentalnog zdravlja.
SLUŽBA PORODIČNE MEDICINE (Centralni timovi):

Služba porodične medicine, radno vrijeme od 07:00 - 15:00h, 

svaki radni dan.

Kontakt telefoni:

Tim 1      035 368 - 322   Dr. Emir Terzić, doktor medicine                                           
Tim 2      035 368 - 328   Dr. Dženana Begović, doktor medicine                                
Tim 3      035 369 - 204   Dr. Murisa Ustavdić Šadić, spec.por.med.                            
Tim 4      035 368 - 327   Dr. Jasmin Hadžić, spec.porodične medicine                       
Tim 5      035 368 - 321   Dr. Ifeta Salihbašić, spec.porodične medicine                      
Tim 6      035 369 - 205   Dr. Mersiha Mujić, doktor medicine                                       
Tim 7      035 368 - 320   Dr. Edina Musić, spec.porodične medicine                           
Tim 8      035 368 - 323   Dr. Sadmir Hatunić, doktor medicine                                    
Tim 18    035 368 - 318   Dr. Edin Mujić, doktor medicine                                           
Tim 19    035 369 - 217   Dr. Abdulah Mešić, spec.porodične medicine                       
Tim 20    035 369 - 206   Dr. Enida Arnaut, doktor medicine                                       
Tim 22    035 368 - 318   Dr. Arnela Šakušić Mujić, spec.porodične medicine             


TRIJAŽNI PUNKT : 035 368-332

Obzirom na preopterećenje telefonskih linija, molimo Vas da imate razumijevanja!HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKA SLUŽBA - HES (II sprat - stara zgrada)

 Radno vrijeme: svaki radni dan 07:00 - 15:00h

 Telefon:   +387 35 368 - 331 
                

Neradnim danima i svaki dan poslije 15:00h zvati službu hitne medicinske pomoći:
 

SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

Kontakt: 124

Tel: +387 35 369-202
MEDICINA RADA:


Komisija za bolovanja: Utorak i Petak od 13:00

Kontak telefon: +387 35 368 - 306 


RTG DIJAGNOSTIKA  + KABINET ZA MAMOGRAFIJU

Radno vrijeme službe: svaki radni dan 07:00 - 15:00h

Ljekar: Alić dr.Alma, spec.radiolog

Ponedjeljak 10:00 - 15:00h,
ostalim danima od 14:00h - 15:00h 

Kontakt telefon: +387 35 368 - 330  lok.330