U Centru "Fenix" održana edukacija babica i medicinskih sestara

U periodu od  05.12.2016 do  09.12.2016. godine u Centru "Fenix" održan je seminar za babice i medicinske sestre pod nazivom  "Voditeljica kursa pripreme za porod i podrška tokom poroda i dojenja“.
Edukacija je dio Fenixovih aktivnosti na području kontiunuiranog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika iz područja trudnoće, poroda, dojenja i materinstva. Organizacija edukacije je rezultat saradnje sa domaćim zdravstvenim institucijama i zajedničke težnje poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga.

Cilj seminara:

 • sticanje znanja o savremenom pristupu i sveobuhvatnoj podršci trudnicama i porodiljama
 • osposobljavanje sestara da organiziraju i sprovode kurs pripreme za porod i dojenje
        (škola za trudnice) sa teoretskim i praktičnim osnovama
 • Osposobljavanje u primjeni metoda savjetovanja i podrške pri porodu i uspostavi dojenja (položaji
  pri porodu, disanje, masaže, prvi sati i prvi dani dojenja, položaj i hvat bebe pri dojenju, itd.), te  
  uvrštavanje istih  u program podrške ženi/porodici u rađaoni, na odjeljenju ili pri kućnim posjetama


       

   


Ispred Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gračanica seminaru su prisustvovale;

  - Salihbašić Nermina,  dipl.med.sestra (glavna sestra JZU DZ Gračanica)
   - Alibegović Zlata, dipl. Fizioterapeut
  - Avdić Đula, med.sestra/tehničar
  - Jahić Emina, med.sestra/tehničar


Polaznice seminara su se na simboličan način zahvalile menadžmentu ustanove i direktorici mr.sc.dr. Murisi Ustavdić Šadić, koja je  prepoznala važnost ove edukacije, te omogućila učešće na istom.Source: Centar-Fenix