Službe

Službe - ambulante u JZU DOM ZDRAVLJA Gračanica:

 POVRATAK NA NASLOVNU STRANICU

AMBULANTE PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE 

Radno vrijeme: svaki radni dan od 07:00 - 15:30h    

TIM PM       KONTAKT                            NOSIOC TIMA PO ZZO TK                                                  

Tim 1      + 387 35 368 - 322  lok.322      Dr. Mirela Osmić, doktor medicine                                         
Tim 2      + 387 35 368 - 328  lok.328      Dr. Mirza Mehanović, doktor medicine                                        
Tim 3      + 387 35 369 - 204  lok.204      Dr. Murisa Ustavdić Šadić, spec.por.med.                            
Tim 4      + 387 35 368 - 327  lok.327      Dr. Jasmina Grapkić Aličić, doktor medicine            
Tim 5      + 387 35 368 - 321  lok.321      Dr. Sadel Hodžić, doktor medicine                     
Tim 6      + 387 35 369 - 205  lok.205      Dr. Mersiha Mujić, doktor medicine                                       
Tim 7      + 387 35 368 - 320  lok.320      Dr. Edina Musić, spec.porodične medicine                          
Tim 8      + 387 35 368 - 323  lok.323      Dr. Jasmina Dugić, doktor medicine                                    
Tim 18    + 387 35 368 - 318  lok.318      Dr. Damir Terzić, spec.porodične medicine                                            
Tim 19    + 387 35 369 - 217  lok.217      Dr. Abdulah Mešić, spec.porodične medicine                       
Tim 20    + 387 35 369 - 206  lok.206      Dr. Anida Delimehić, doktor medicine                           
Tim 22    + 387 35 368 - 318  lok.318      Dr. Melisa Beganović, doktor medicine           

Šef službe porodične medicine: Dr. Abdulah Mešić, spec.porodične medicine 
Odgovorni medicinar: Edin Mujić  dipl.medicinski tehničar                                             

_____________________________________________________________________________________________________________________________

DRUGA SMJENA - PORODIČNA MEDICINA 

JZU Dom zdravlja Gračanica osigurala je mogućnost  liječenja građanima u drugoj smjeni
svaki radni dan od 10:30 - 19:00h

_____________________________________________________________________________________________________________________________


SPECIJALISTIČKO KONSULTATIVNE SLUŽBE

 Šef službe: Prim dr. Sabrija Nukić, spec.interne medicine

INTERNISTIČKA AMBULANTA  

Prim dr. Sabrija Nukić, spec.interne medicine

Radno vrijeme: svaki radni dan od 07:00 - 15:30h
Kontakt telefon:  +387 35 368 - 341  lok.341

OFTALMOLOŠKA AMBULANTA - (Ambulanta za očne bolesti)

Oftalmolog: Terzić dr. Amina, spec. oftalmologije i optometrije
Radno vrijeme : svaki radni dan 07:00 - 15:30h

Kontakt telefon: +387 35 368 - 332  lok.332


SLUŽBA ZA DERMATOVENEROLOŠKE BOLESTI - (KOŽNA AMBULANTA) 

Dr. Perović Operhal Senka, spec.dermatovenerolog
Kontakt telefon: +387 35 368 – 334  lok.334


SLUŽBA MEDICINE  RADA

Dr. Šešlak Eldina, spec. medicine rada i sporta
Radno vrijeme: svaki radni dan 07:00 - 15:30h

Kontakt: +387 35 368 - 306  lok.306


ORL - otorinolaringologija - (UHO GRLO NOS)

Prof.dr.med.sci Fuad Brkić
Narudžbe za pacijente na telefon: +387 35 368 - 342  
 


OSTALE SLUŽBE:


SLUŽBA ZA PNEUMOFTIZIOLOGIJU - 
(ATD - služba za plućne bolesti i tuberkulozu)

dr. Kurtović Amira, spec.pneumoftiziolog
Radno vrijeme: svaki radni dan 07:00 - 15:30h
Kontakt telefon: +387 35 368 - 326  Lok.326

šef službe: dr. Kurtović Amira, spec.pneumoftiziolog

CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE - (CMZ)

Dr. Avdo Šakušić, spec.neuropsihijatar
Prim mr.med.sc. Aljukić dr. Nerminka, specijalista neuropsihijatar

Perović Sonja, dipl.psiholog

Fišić Edina, socijalni radnik

Radno vrijeme: svaki radni dan 07:00 - 15:30h

Kontakt telefon i narudžbe: +387 35 369 - 216  Lok.216


HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKA SLUŽBA - (HES)

dr. Mujić Mubidin, spec.epidemiolog

Radno vrijeme: svaki radni dan 07:00 - 15:30h
Kontakt telefon: +387 35 368 - 331  lok.331

šef službe: dr. Mujić Mubidin, spec.epidemiolog

 

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA - (Dispanzer za žene)

dr.sc. Dervišefendić Peljto Melika, spec.ginekologije i akušerstva
Prim dr. Latović Hajro, spec ginekologije i akušerstva

Radno vrijeme : svaki radni dan 07:00 - 15:30h
Kontakt telefon : +387 35 369 - 039  lok.239

šef službe: Prim dr. Latović Hajro, spec ginekologije i akušerstva

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Radno vrijeme: 07:00 - 15:30h
Kontakt telefon: +387 35 369 - 037  lok.237

Šef službe: Avdić Hava. dipl.ing.medicinsko laboratorijske dijagnostike

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZUBA I USTA

Radno vrijeme: svaki radni dan 07:00 - 15:30h

Ambulanta 1   +387 35 369 - 038  lok.238
Ambulanta 2   +387 35 368 - 346  lok.346
Ambulanta 3   +387 35 368 - 347  lok.347

Ambulanta 4   +387 35 368 - 348  lok.348 (Oralni hirurg - dr.Dedić Muhamed)


šef službe: dr. Dedić Muhamed, spec. oralne hirurgije


RTG DIJAGNOSTIKA  + KABINET ZA MAMOGRAFIJU

Radno vrijeme: svaki radni dan 07:00 - 15:30h

Ponedjeljak 10:00 - 15:00h, ostalim danima od14:00h - 15:00h, 
Kontakt telefon: +387 35 368 - 330  lok.330

 CENTAR  MEDICINSKE FIZIKALNE REHABILITACIJE  - (FIZIJATRIJA) 

Fizijatar: Husić dr. Almir, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Radno vrijeme: svaki radni dan 07:00 - 15:30h
Kontakt telefon: +387 35 369 - 040  lok.240

 šef službe: Husić dr. Almir, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije


SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PREDŠKOLSKE DJECE - (PEDIJATRIJA)
SLUŽBA ZA VAKCINACIJU


Dr. Mehanović Nihada, spec.pedijatar
Dr. Edis Aljić, spec. pedijatar
Dr. Fazila Topić, spec.pedijatar

Kontakt telefon: +387 35 369 - 036

šef službe: Mehanović dr. Nihada, spec. pedijatar


SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI - SHMP

Šef službe: dr. Saša Operhal, specijalista urgentne medicine
KONTAKT : 124
Tel: +387 35 369-202
Odgovorni medicinar: Brkić Edah, dipl.medicinski tehničar

_____________________________________________

DIREKTOR: Jasmin Hadžić, spec.porodične medicine
Odgovorni medicinar ustanove: Almir Sumbić, dipl.fizioterapeut

 

Kontakt

Adresa: 

ul. Mehmeda Ahmedbegovića br.50
75320 Gračanica
Tuzlanski Kanton FBiH

Centrala: +387 35 369 - 209
  +387 35 369 - 210
   
FAX: +387 35 369 - 201
Direktor :  +387 35 369 - 210
E-mail
                                             Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.